چشم پزشکی و تجهیزات چشم پزشکی
چشم پزشکی(Ophthalmology)شاخه ای از پزشکی است که به بیماری های چشم مرتبط است
متخصص چشم در تشخیص بیماری های چشم و جراحی چشم انسان مهارت دارد
چشم انسان در معرض بیماری های زیادی است مانند :آب مروارید ، گل مژه ، آب سیاه و ....
 
با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات چشم پزشکی نیز پیشرفت زیادی کردند و در درمان بیماری های چشمی تاثیر بسزایی دارند