تجهیزات پزشکی دست دوم - عوارض دستگاه cpap
دستگاه cpap جزو تجهیزات تنفسی است
این دستگاه بسیار مهم و قابل استفاده میباشد
این دستگاه CPAP یک درمان مهم برای خفگی و آپنه خواب انسدادی است
اما این دستگاه هم مثل خیلی از دستگاه های دیگر عوارضی هم دارد
در زیر به چند عوارض آن اشاره میکنیم
1-برداشتن ندانسته وسیله CPAP در طول شب
این یک امر کاملا طبیعی است که شب هنگامی که خواب هستید به صورت نا خودآگاه ماسک را از روی دهانتان بردارید
اگر این مشکل چندین بار برایتان پیش آمده است بهتر است ساعت خود را برای زمان مشخصی تنظیم کنید و بیدار شوید و ببینید که آیا دستگاه بر روی بینی و دهانتان است یا نه

2- ماسک سوراخ‌دار، سوزش پوست یا زخم‌های فشاری
3-خشکی و گرفتگی بینی
4-مشکل عادت کردن به پوشیدن دستگاه CPAP
5-سختی تحمل هوای وارد شده
برای رفع این مشکل میتوانید بر این با استفاده از یک ویژگی سطح سرازیری روی دستگاه غلبه کنید.

6-ماسک CPAP با اندازه یا style اشتباه
7-اذیت شدن از طریق بینی
8-دهان خشک
9-مشکل به خواب رفتن
10-احساس هراس