لوازم ورزشی دست دوم
شما برای سالن ورزشی خود و یا برای خانه نیاز به لوازم ورزشی دارید اما گاهی تهیه این لوازم ورزشی هزینه زیادی دارد
شما میتوانید برای خرید لوازم ورزشی از لوازم ورزشی دست دوم استفاده نمایید تا با هزینه کمتری وسیله مورد نیاز خود را تهیه کنید
برخی از تجهیزات پزشکی - ورزشی عبارتند از:
1- ارگومتر نیمه خوابیده (پایین تنه) توانبخشیMR100
2-استپر(کل بدن) نیمه خوابیده توانبخشیMS300
3-ارگومتر (پایین تنه) ایستاده توانبخشی MU100
4-تردمیل توانبخشی MT200
5-استپر (کل بدن) نیمه خوابیده توانبخشی MS350

تجهیزات پزشکی - ورزشی برای کسانی که میخواهند در خانه ورزش کنند
هم به صورت لوازم ورزشی نو وجود دارد و هم به صورت لوازم ورزشی دست دوم