تجهیزات مراقبت در منزل
عده ای از بیماران هستند باید در خانه نیز تحت مراقبت باشند و به تجهیزات پزشکی نیاز دارند
تجهیزات پزشکی که در خانه مورد استفاده قرار میگیرد برای بیماران مثل بیمارستانها کامل نیست و فقط تعدادی از آنها مورد استفاده قرار میگیرند
تجهیزات معاینه یکی از آن دسته هایی است در خانه نیز مورد استفاده قرار میگیرد
تجهیزات معاینه مانند:
دستگاه فشار خون ، دستگاه تست قند ، گوشی پزشکی ، دماسنج ، ترازو و...
تعدادی از تجهیزات معاینه نیاز هر خانه است
تجهیزات تنفسی نیز یکی از آن دسته از تجهیزات پزشکی است در مواردی در منزل مورد استفاده قرار میگیرد
بیمارانی که مشکل تنفسی دارند مثل جانبازان شیمیایی باید در منزل تجهیزات تنفسی داشته باشند
تجهیزات تنفسی شامل : انواع ماسک ها و ...
بیمارانی که در منزل تحت مراقبت قرار میگیرند به تجهیزاتی هم چون تخت ، صندلی ، واکر ، ویلچر و غیره هم نیاز دارند
متاسفانه هزینه درمان بیماری ها بالاست هم چنین هزینه خریدن تجهیزات مراقبت از بیمار
شما میتوانید با خرید محصولات به صورت دست دوم در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی کنید
شما سایت gomedical.ir تمام انچه نیاز دارید یافت می کنید
کار ارتباط بین خریدار و فروشنده از طریق درج آگهی است
فروش تجهیزات معاینه ، فروش تجهیزات تنفسی ، تجهیزات مراقبت در منزل و سایر تجهیزات پزشکی آن هم به صورت دست دوم برای شما یک امتیاز به شمار می آید