در این مطلب میخواهیم شمارا با تعدادی از تجهیزات پزشکی آشنا کنیم
رشته چشم پزشکی یک رشته ای است که یک مهندس برای ورود به تجهیزات آن باید تخصصی تجهیزات چشم پزشکی را بشناسد
با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری و تاثیر آن بر روی علم پزشکی رشته مهندسی پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است
پیشرفت تجهیزات پزشکی باعث پیشگیری و تشخیص درست بیماری ها شده علاوه بر نقش حیاتی مهمی که بر سلامت بیمار دارد نقش مادی مهمی نیز پیدا کرده است
در این مطلب تعدادی از تجهیزات پزشکی را معرفی میکنیم
1-اسلیت لمپ (Slit lamp)
2- Slit lamp 115
3- Slitlamp 120
4- Slit lamp 130     
5- Trabectome
6- گلوکوما
7- شبیه ساز آموزش جراحی چشم
8- ارب اسکن (Orbscan) و Pentacam
9- پاکی متری (Pachymetry)
10- تونومتر غیر تماسی
11- توپوگرافی (Topography)
12- لنزمتر (Lensmeter)
13- پریمتری
14- Visucam
15- Visante Omni
و... دستگاه های دیگری که در علم چشم پزشکی از آنها استفاده میشود