در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

تجهیزات پزشکی، نو و دست دوم

آگهی های تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

فروش اوون صد لیتری بسیار تمییز دست دوم تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

آگهی رایگان
3 ماه قبل

فروش تجهیزات پزشکی بیمارستانی و آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

آگهی رایگان
3 ماه قبل

Real time PCR QiaGene RotorGene Q تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

آگهی رایگان
4 ماه قبل

ميكروسكوپ دوچشمي تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

آگهی رایگان
5 ماه قبل

فلیم فوتومتر تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

آگهی رایگان
11 ماه قبل

فروش دستگاه الکتروفورز Interlab G۲۶ تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

آگهی رایگان
1 سال قبل

تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

آگهی رایگان
1 سال قبل

تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وکلینیکی تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

آگهی رایگان
1 سال قبل
  ثبت آگهی رایگان