تجهیزات رادیولوژی
در این زمینه پزشک و بیمار از تکنولوژی انتظارات زیادی دارند
اما باید این را هم در نظر گرفت باید سرمایه گذاری مناسب انجام شود تا داقل در زمینه مالی مشکلی نداشته باشند

جدیدترین آشکارساز با دز پایین و تکنولوژی بازسازی تصاویر
Aquilion Lightening / SP با دز پایین، مجموعه‌ای از تکنولوژی‌ها را ترکیب کرده که از آخرین پیشرفت‌های CT منشأ می‌گیرد و شامل مراحل داده گیری و بازسازی تصویر می‌باشد.

یکی از مزیت های این دستگاه استفاده کمتر از ماده حاجب است

کیفیت تصویر برداری با حداقل دز
ایمپلنت‌های فلزی که در زانو و لگن قرار دارند و همچنین استنت‌های موجود در عروق، نوعی آرتیفکت ایجاد می‌کنند که از امکان تشخیص درست جلوگیری می‌کند.
اما این دستگاه با حذف آرتیفکت های فلزی امکان نمایش نواحی نزدیک به ایمپلنت های فلزی که در بدن بسیاری از بیماران وجود دارد ایجاد میکند

  • Aquilion Lightening / SP
  • آرتیفکت
  • آرتیفکت های فلزی
  • الزامات پزشکی
  • تجهیزات پزشکی
  • تجهیزات رادیولوژی
  • ماده حاجب